Langesund Motorbåtforening minner om årsmøte  i kveld fredag 5.2. 2016 kl. 19.00 på Motorbåten.

Alle medlemmer vel møtt! 

Styret

Årsmøtepapirer finnes under:

I denne artikkelen blir innlogging til den nye havneweben presentert. Det gis også en innføring i nye søknadsrutiner