Det er meldt tildels store nedbørsmengder de kommende dager. Husk å kontrollere båten ofte.

Grunnet få søknader er fristen for å søke vinteropplagsplass på Stoa flyttet til 15.september. Dette er en absolutt sistefrist, og søknader mottatt etter dette vil kun unntaksvis få plass. Det må fylles ut et søknadsskjema. Skjema ligger under fane BHU. Vennligst sørg for å fylle ut alle rubrikker.  Opplagsansvarlig er Terje Christensen.